Sökande*

Namn
Telefonnummer
Födelseår (ÅÅÅÅMMDD)
E-postadress

Medsökande

Namn
Telefonnummer
Födelseår (ÅÅÅÅMMDD)
E-postadress

Sysselsättning*

Önskemål, yta/antal rum/hiss/ balkong m.m*

Eventuell maxhyra

Inflyttningstidpunkt

Datum

Övrig presentation av de boende